top of page

VYJÁDŘENÍ

Prohlížením materiálů a informací na svých webových stránkách souhlasíte s tím, že slouží k obecným účelům prohlížení vzorků a že nebudete kopírovat žádné vzorky portfolia pro konkrétní účely. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z obsahu na našich webových stránkách. Webové stránky neposkytují služby v oblasti duševního vlastnictví nebo ochranných známek. Atencom je společnost registrovaná v České republice pod registračním číslem 03659291.

ATENCOM- Všechna práva vyhrazena.

bottom of page