top of page

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Klíčem k úspěchu společnosti Atencom je závazek vůči zákazníkům. Přísně dodržujeme předpisy na ochranu soukromí osobních údajů jednotlivců a společností, se kterými spolupracujeme. 

Informace, které shromažďujeme

Informace o návštěvníkovi webových stránek shromažďujeme přímo pouze tehdy, je-li to možné a přiměřené. 

Informace, které shromažďujeme, jsou potřebné pro poskytování kvalitních služeb pro vás a pomáhají nám udržovat kontaktní údaje klienta

Informace, které jsou obvykle uchovávány v našem systému, zahrnují údaje o produktech a službách, které poskytujeme, a vaše kontaktní údaje.

Nepřednostně neshromažďujeme žádné citlivé informace o klientovi, pokud to není nutné podle platných pravidel a zákonů Evropy a České republiky. Jako citlivé informace označujeme následující:

náboženské nebo politické přesvědčení

sexuální preference

rasa

informace o zdravotním stavu

odsouzení za trestný čin

 

Použití informací

Zveřejněné osobní údaje o klientech jsou používány pouze k účelu, pro který nám byly poskytnuty, nebo k souvisejícím účelům, které mohou být vyžadovány bez vašeho souhlasu.

Osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme žádné osobě ani instituci. 

Udržování bezpečnosti a přesnosti informací

Používáme přísná opatření, abychom zajistili, že v našem systému budou uchovávány přesné informace. K ochraně informací, které od vás získáváme, používáme nejnovější technologie a bezpečnostní postupy. Informace jsou omezeny tak, aby nedošlo k jejich nezákonnému vyzrazení nebo zneužití. 

Pokud jsou informace o podpoře poskytovány jiným subjektem, zavazujeme jej k co nejpřesnějšímu zabezpečení ochrany osobních údajů. 

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali, pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho nakládání s informacemi nebo zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s informacemi, kontaktujte nás.

bottom of page