top of page

PODMÍNKY

Doporučujeme vám, abyste si před výběrem našich produktů a služeb pečlivě prošli obsah našich obchodních podmínek.  

 

 

DOBA REALIZACE

Termín "doba realizace" se na webových stránkách používá k popisu dokončení jedné části projektu. Neurčuje celý cyklus od začátku do konce. 

 

 

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Záruka vrácení peněz se nevztahuje na případy, kdy poskytnutá služba odpovídá vámi zadaným původním pokynům. 

 

ZÁSADY VYMAHÁNÍ PENĚZ

Politika vrácení peněz společnosti Atencom se vztahuje pouze na služby. Pozorně si prosím přečtěte, v jakých případech politika pozbývá platnosti.

 

Vrácení peněz bude neplatné, pokud:

se návrh po původním schválení změní

Návrh byl schválen z vaší strany

Návrh pro 3D tisk byl vytištěn

Revize jsou vám doručeny na základě uvedených komentářů

Zrušení z neprojektových důvodů

Nepodaří se vám s námi komunikovat do 2 týdnů

Porušení našich zásad 

V zadání, které jste poskytli, chybí podstatné informace

Požadavek na kompletní změnu návrhu

Reklamace je požadována po uplynutí časového harmonogramu 

Změna značky nebo názvu firmy

Mezi další důvody mohou patřit jak neshody s ostatními partnery, tak změna názoru

Zrušení objednávek je předem zatíženo 33% administrativním poplatkem za zrušení.

Poznámka: Máme právo odmítnout nebo zrušit vámi nabízený projekt. V případě vrácení peněz budeme mít výhradní vlastnické právo na pro vás vytvořené návrhy a vy jste automaticky ztratili právo používat návrhy pro konkrétní účely. 

Abychom mohli přistoupit k vrácení peněz, budeme muset provést podrobné vyhodnocení poskytnutých počátečních pokynů a práce dodané vám z naší strany. Konečné rozhodnutí závisí na okolnostech; můžeme rozhodnout o úplném nebo částečném vrácení peněz nebo je zcela zamítnout. 

 

 

 

UPLATNĚNÍ NÁROKU NA VRÁCENÍ PENĚZ

Jakmile vám potvrdíme vrácení peněz, je vaší povinností požádat o vrácení peněz pomocí následující možnosti:

Zahájení procesu vrácení peněz přes webové stránky

Navázání kontaktu s některým z našich zákaznických zástupců.

Zahájení procesu vrácení peněz zasláním e-mailu.

Požádáním našeho pracovníka zákaznické podpory, aby vás kontaktoval.

Ozveme se vám do 72 hodin od zahájení žádosti o vrácení peněz.

 

 

VLASTNICTVÍ A PRÁVA

Po schválení finálního návrhu vám zašleme finální soubor až po uhrazení 100 % platby. K placené návrhářské práci budete vlastnit 100 % práv. 

 

  

 

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

K poskytnutému návrhu máte kompletní ochranná a autorská práva. Ochrannou známku a autorská práva si však budete muset nechat vystavit u oprávněného orgánu, protože my služby v oblasti autorských práv a ochranných známek neposkytujeme. Zajistíme, aby byl design jedinečný a byl schválen, jakmile o něj požádáte poskytovatele služeb třetí strany. 

 

ÚDRŽBA ZÁZNAMŮ

Naše systémy uchovávají záznamy o vytvořených návrzích. Neneseme však odpovědnost za jejich opětovné předložení, pokud je z jakéhokoli možného důvodu ztratíte. 

 

 

 

POPLATKY ZA SLUŽBY

Vyhrazujeme si právo upravit nebo změnit ceny za konkrétní služby nabízené na webových stránkách bez předchozího upozornění. Úprava nebo změny však budou aktualizovány na webových stránkách v každé sekci výrobků/služeb. Přijetím našich podmínek souhlasíte s tím, že budete platit podle cen uvedených na našich webových stránkách. 

 

 

ZMĚNA

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky a služby nabízené na našich webových stránkách bez předchozího upozornění. 

 

 

PLATBA

Platební metody na našich webových stránkách jsou poskytovány partnery se službami třetích stran, kteří budou vyžadovat vaše osobní údaje pro dokončení procesu platby. Naši partneři dodržují vysoké standardy podle zákonů EU, aby zajistili bezpečnost plateb. Doporučujeme vám, abyste si při provádění plateb pečlivě přečetli podmínky na webových stránkách našich partnerů, abyste se vyhnuli případným budoucím problémům. 

bottom of page